Magnetno oplemenjivanje vode za domaćinstva

oplemenjivanje vode
oplemenjivanje vode magnetom
magnetno oplemenjivanje vode
magnetna voda
aqua magnetic
aqua magnetic
oplemenjivanje vode
 

AQUA MAGNETIC - 7

UREĐAJ ZA PRIRODNO MAGNEĆENJE VODE

Jedan uređaj - višestruka korist:

- Poboljšava opšte zdravstveno stanje organizma,
- Ubrzava rast biljaka i životinja,
- Pruža nov kvalitet u ishrani,
- Znatno štedi novac,
- Vama i Vašoj porodici može doneti nov kvalitet života.

Istorijat oplemenjivanja vode magnećenjem

Prvi počeci hemofizičara u pravcu oplemenjivanja vode datiraju iz 1791. godine. 1945. godine u Belgiji se javila ideja za industrijskim tretiranjem obične vode, da bi u Briselu 1957. god. data ideja za prvu praktičnu primenu magnetnog tretiranja vode u cilju sprečavanja naslaga kamenca. Svetski značajne rezultate 1965. godine objavili su ruski naučnici I.V. Dardimov i A.V. Krilov, kao i I. Brehman, dokazujući izuzetno blagotvoran uticaj vode koja je propuštena kroz magnetno polje na žive organizme (ljude, biljke i životinje).

Živi organizmi prosečno sadrže 70% vode u svojim ćelijama koja se prirodno promeni za dve nedelje. Pretpostavlja se da je lekovito dejstvo magnećene vode povezano sa povećanjem propustljivosti ćelijskih membrana i sa baktericidnim karakteristikama. Na taj način ćelija je bolje ishranjena i otpornija na razne bolesti. Biljkama i životinjama ona pomaže da bolje iskorišćavaju hranu (povećanje prinosa, prirasta, mlečnosti, otpornosti na bolesti,…) a čoveku da čisti krvne sudove od štetnih supstanci.

Jedan od niza zadataka AquaMagnetiC-a 7 jeste sprečavanje stvaranja naslaga kamenca. Te naslage čine: kalcijumkarbonat, kalcijumsulfat, gips, barijumsulfat, natrijumhlorid i magnezijum. Svima je poznato da se u vodi kakvu koristimo molekuli kamenca, koji su u obliku grozdova, talože u cevovodima i organizmu čoveka. Kada voda prođe kroz magnetno polje ona menja svoja fizička svojstva. Usled toga dolazi do rastvaranja starih i sprečavanja nastanka novih naslaga kamenca. Uredjaj Aqua MagnetiC-7 (AM-7) je napravljen od nemagnetičnog materijala otpornog na koroziju, u koji je specijalnmom tehnologijom, u tačno definisanom rasporedu, ubačeno više snažnih, permanentnih magneta. Magneti daju posebno jak fluks, tačno definisane vrednosti, i ako voda prođe kroz takvo magnetno polje dolazi do procesa prikazanog na slici.

magnetno oplemenjivanje vode

Primena oplemenjene vode

Primenom magnećene vode u tehničkim uređajima u domaćinstvu ostvaruju se znatne uštede. Ugradnjom AquaMagnetiC uredjaja na ulazu u bojler/veš mašinu/mašinu za pranje posuđa stare naslage kamenca se rastvaraju i sprečava se nastajanje novih. Direktna posledica je ušteda električne energije i duži rok trajanja grejača i kazana bojlera, veš mašine i mašine za pranje posudja. Pored toga smanjuje se i količina sredstava za pranje u veš mašinama i mašinama za pranje posuđa. Pegla na paru će duže služiti ako se u nju sipa magnetno oplemenjena voda. Primenom Aqua MagnetiC uredjaja u instalacijama parnog grejanja eliminiše se stvaranje naslaga u cevovodima i samim tim dobijaju se bolji efekti grejanja i niži troškovi. Kod kotlovskih postrojenja, u toplovodnim i rashladnim sistemima i naftovodima nema naslaga na zidovima cevovoda.

Na osnovu istraživanja V.I. Klasena (''Magnetisanje vodenih sistema'', Moskva, 1982.) dokazan je povoljan uticaj na betonske konstrukcije napravljene sa magnećenom vodom. To se ogleda u povećanoj otpornosti betona na atmosferske uticaje u poredjenju sa betoniranjem sa običnom vodom.

Postoji nekoliko verzija AM-7 uredjaja za sve moguće kombinacije navoja u kuhinji i kupatilu. Ako postoji mogućnost ugradnje uređaja u šahti, taj uređaj je dovoljan za celo domaćinstvo. Magnećena voda u potpunosti sprečava zapušavanje odvodnih instalacija.

Primena oplemenjene vode u medicini

U situaciji kada čovek sve više i više narušava prirodnu ravnotežu i ugrožava sebe i sav biljni i životinjski svet, u situaciji kada je živi svet na planeti prezasićen različitim hemjskim preparatima, koji pored korisnog imaju i štetnog dejstva, ovo je pokušaj vraćanja prirodi i njenim zakonima. Korišćenje magnećne vode može biti bazična terapija za mnoge hronične probleme.

Rezultati:

- Prof. V.I. KLASEN, koji je lično patio od problema kamena u bubregu, uzimanjem namagnetisane vode u trajanju od 1,5 meseca eliminisao je kamen. Nije bilo recidiva.
- S.V. UTEHIN zahvaljujući kupkama sa namagnetisanom vodom (10 seansi po 10 minuta svaka) uspeva da smanji arterijski pritisak (do 30 mmHg), otklanja glavobolje, bolove u predelu srca, poremećaje sna i umor - probleme koje danas ima najveći deo ljudske populacije.
- V.V. LISIN i E.I. IVANOV (institut SARATOV) konstatovali su poboljšanje stanja bolesnika obolelih od arteroskleroze.
- E.M. ŠIMKUS (Simferopolj) dobio je na klinici veoma ohrabrujuće rezultate u lečenju kamena u mokraćnim kanalima .
- S.I. DOVŽINSKI (Statov) postigao je značajan uspeh u korišćenju ovakve vode u lečenju kožnih bolesti.
- Magistar nauka R.I. MIHAJLOVA u Centralnom naučno-istraživačkom institutu za stomatologiju utvrdila je da ispiranje namagnetisanom vodom doprinosi otklanjanju zubnog kamenca, paradentoze i gnojnih upala. Sprečava se stvaranje naslaga na zubima, čisti gledj i sprečava kvarenje desni.
- S.I. DOVZINSKI (Statov) postigao je značajan uspeh u korišćenju ovakve vode u lečenju kožnih bolesti.
- Magistar nauka R.I. MIHAJLOVA u Centralnom naučno-istraživačkom institutu za stomatologiju utvrdila je da ispiranje magnećenom vodom doprinosi otklanjanju zubnog kamenca, paradentoze i gnojnih upala. Sprečava se stvaranje naslaga na zubima, čisti gleđ i sprečava kvarenje desni.
- Dr. MILICA STOJANOVIĆ, koja je pored privatne prakse u Francuskoj držala i predavanja o zdravom životu i prirodnoj ishrani, u svom radu sa magnećenom vodom, pored nabrojanih karakteristika konstatuje povoljan uticaj iste na funkcionisanje jetre, popravljanje zatvora i smanjenje holesterola u krvi.

Primena oplemenjene vode u ishrani dece i odraslih

Organizam novorođenčeta ima oko 80% vode i u prvoj godini života ono poveća težinu oko tri puta. Za pripremanje dečije hrane poželjno je koristiti magnećenu vodu. Magnećena voda se može koristiti za pripremanje hrane, napitaka i konzerviranje zimnice. Primenom magnećene vode pri konzerviranju voća i povrća postiže se duži rok čuvanja namirnica i njihov bolji ukus/kvalitet.

Primena magnetno oplemenjene vode u poljoprivredi

Brojna istraživanja, uglavnom ruskih naučnika, dokazala su izuzetno povoljan uticaj magnetno oplemenjene vode na biljni i životinjski svet. Iz velikog broja naučnih radova objavljenih na tu temu izdvojićemo nekoliko rezultata naučnika V.V. Lisina i L.G. Molčanove. Prema njihovim istraživanjima ostvarena su sledeća povećanja prinosa:

Paradajz - 18%,
paprika - 25%,
luk i šargarepa - preko 22%,
kukuruz - preko 27%,
suncokret - preko 20%,
soja - preko 40%.

Pored prinosa poboljšan je kvalitet i trajnost plodova, a zalivanje magnetno oplemenjenom vodom poboljšava i klijavost semena i znatno olakšava proizvodnju rasada. Takođe, postiže se povećana otpornost na bolesti i prouzrokovače truljenja za oko 10 – 30%. Time se postiže znatna ušteda na hemijskim preparatima za zaštitu, proizvod koji se na takav način dobija je zdravstveno ispravan bez ikakve bojazni da ima ostataka hemijskih suspstanci. Takav proizvod ima više šansi da bude plasiran na inostrano tržište i više mogućnosti da dobije etiketu proizvoda sa oznakom zdrave hrane. Upotreba AquamagnetiC uređaja je veoma poželjna u organskoj proizvodnji.

U povrtarstvu značajno pospešuje klijavost i rast. Moguće je oko sedam dana kasnije posejati seme i time uštedeti na troškovima grejanja i do 15%. Upotrebom magnetno oplemenjene vode ubrzava se rast i sazrevanje. Moguće je ranije obaviti berbu i pre konkurencije izaći na tržište ili kasnije izneti rasad i smanjiti uticaj poznih mrzeva na njega.

U voćarstvu pored povećanja prinosa, kavaliteta i trajnosti plodova ostvarena su povećanja otpornosti na bolesti i na truljenje za 10-30% (kod šljive za 33%). Samim tim smanjuje se upotreba hemijskih preparata za zaštitu i dobijamo jeftiniju proizvodnju sa zdravijim plodovima. U ratarstvu ubrzava i pospešuje rast i sazrevanje i na taj način ostavlja više vremena za pripremu zemljišta za sledeću setvu.

U proizvodnji cveća eliminišu se fleke na listovima nastale od prisustva krečnjaka u krečnjaka i povećava se bujnost i razvijenost biljaka. Ako ukrasno bilje zalivamo namagnetisanom vodom dobijamo bujnije i kvalitetnije biljke sa lepšim cvetovima i povećanom otpornošću na bolesti. Kod domaćih životinja pojenjem i rastvaranjem hrane u magnetno oplemenjenoj vodi znatno se povećava prirast, sposobnost reprodukcije i otpornost na bolesti.

Dobijeni rezultati u povećanju prirasta:
- pilići - 26%, - prasići - preko 20%,
- tovne svinje - preko 12%.
Kod živine nosivost jaja veća je za 9-25% u zavisnosti od godišnjeg doba (leto - zima), a mlečnost krava je povećana za 12-24% u zavisnosti od perioda godine i načina ishrane.

U povrtarstvu i voćarstvu primena magnetno oplemenjene vode se može vršiti preko sistema navodnjavanja, npr. ''kap po kap''. Značajno se produžava vek sistema navodnjavanja i orošavanja na taj način što se sprečava stvaranje naslaga kamenca.

Uređaj je trajan. Njegov blagotvoran efekat u intenzivnoj proizvodnji je još izraženiji.

Navedeni rezultati jasno govore o isplativosti primene magnetno oplemenjene vode.

Literatura:
1. V.I. Klasen: "Magnetisanje vodenih sistema",Moskva 1982.
2. Miroslav Marković: "Čuda i misterije vode i vere", Valjevo 1997.

Međunarodna priznanja: 1. Zlatna medalja ''EUREKA'', Brisel, 2000.
2. Zlatne medalje ''Moskva'' i ''Arhimed'', Moskva 2001.

SVI PROIZVODI SU TRAJNI - ZA VIŠE GENERACIJA

AquaMagnetic uređaj je dostupan u raličitim varijantama:

1/2"
3/4"
5/4"
6/4"
2"
2½"
3"
4".
Uređaj radimo samo u plastičnoj varijanti.

Uređaj AM-7 je u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu patentiran pod br. 095/03/1-MP-95/03 od 08.06.2004. godine, a od Instituta za biološka istraživanja ''Siniša Stanković'', Beograd uređaj je dobio sertifikat pod br. 01-889 od 13.10.2003. godine u kojem, na osnovu sprovedenih istraživanja, naučno je dokazano da : ''Tretirana voda nema toksična ni genotoksična svojstva, a u poređenju sa ostalim uzorcima ima najbolja biološka svojstva i da je kao takva pogodna za ljudsku upotrebu, a u ogledu sa biljkama dokazano je da pospešuje rast''.

magnetno oplemenjivanje vode

aqua magnetic

mode_edit