MASCONTROL

Elektronski uređaj za kontrolu i zaštitu pumpe

kontrola i zastita pumpe


- Može biti pod naponom ili od 115Vac ili 230Vac
- Startovanje i zaustavljanje pumpe zavisi od otvaranja ili zatvaranja slavine.
- Ima 5/4" mušku konekciju koji garantuje veći protok.
- Zaustavlja pumpu u slučaju nedostatka vode, i sprečava njen rad na suvo.
- Opremljen je sa automatskim restartom u slučaju prestanka rada i protiv ometanja u radu.
- Eliminiše potrebu za proširenjem rezervoara, nepovratnim ventilima, filterima i dodatnim delovima.
- Ne zahteva održavanje.
- Može se instalirati na površinskim i potapajućim pumpama do 2,2 kW.


Tehničke karakteristike

 Monofazni mrežni napon 115/230 Vac
 Prihvatljivo odsupanje napona +/- 10%
 Frekvencija 50-60 Hz
 Maksimalna struja 16A
 Maksimalna snaga 1,1 Kw sa 115V - 2,2Kw sa 230V
 Zaštitni stepen IP65
 Maksimalni radni pritisak 12 bar
 Maksimalna radna temperatura 65°C
 Minimalni protok ˜ 1 l/min
 Muška konekcija 1" i 5/4"

Kontrolna tabla

kontrola i zastita pumpe


Uređaj možete instalirati direktno na pumpu ili između pumpe i prve slavine.

Povezati sve kablove, proveriti da li je pumpa pravilno nameštena, zatim otvoriti slavinu i uključiti u struju.

Zelena "Power on" lampica će se upaliti i pumpa će krenuti sa radom (žuto "Pump on" će nastaviti da svetli). Sistem će početi sa radom nakon nekoliko sekundi. Ako se sistem ne pokrene za to vreme uređaj će zaustaviti pumpu (sijaće crveno "Failure") . Držite dugme "Restart" pritisnuto sve dok se crveno svetlo "Failure" ne ugasi i voda ne izađe iz otvorene slavine.

Kada se slavina zatvori pumpa će prestati sa radom posle pet sekundi (žuta lampica će se ugasiti).

Nakon toga će uređaj pumpu gasiti i paliti sa otvaranjem i zatvaranjem slavine.

U slučaju da nema dovoljno vode uređaj će prekinuti pumpu i štitiće pumpu od rada na suvo. (crveno "Failure" će treptati).

U slučaju iznenadnog nestanka struje, uređaj će se automatski ponovo uključiti kada dođe struja.

kontrola i zastita pumpe

Automatsko pokretanje i uređaj protiv zagušenja

U slučaju zaustavljanja rada usled nedostatka vode, uređaj će automatski napraviti 10 pokušaja da se aktivira u naradnih 24h od trenutka nestanka vode, svaki pokušaj traje otprilike 5 sekundi kako bi dozvolili pumpi i sistemu da se ponovo dopuni ako je to moguće. Posle poslednjeg neuspešnog pokušaja da se dopuni, uređaj će ostati trajno u stanju "Alarma" (crvena led sijalica "Faliure" trepti) dok se ne pritisne ručno dugme za restart.

Korisnik može ponovo da uspostavi normalan rad uređaja u bilo koje vreme pritiskom na Restart dugme.

Ako iz bilo kog razloga pumpa ostane neaktivna 24 uzastopna časa, uređaj će izvršiti ponovno paljenje pumpe motora za oko 5 sekundi.

mode_edit