Trake kap po kap

Za navodnjavanje plantaža sa jagodama preporučujemo PLUVIO® trake kap po kap sa ugrađenim kapljačima. Preporučena debljina zida trake je 0.20mm. Raspored (korak) kapljača može biti 10, 15, 20 ili 30cm a protok po kapljaču 1,2 ili 2,0 l/h,m pri pritisku od 1 bara. Raspored kapljača se definiše prema tipu zemljišta i dužini redova. Na peskovitim zemljištima preporučujemo raspored kapljača na 10 ili 15 cm, na srednje teškim na 20cm i teškim zemljištima na 30cm.

PLUVIO® trake su izuzetno otporne na zapušavanje prouzrokovano povišenim sadržajem gvožđa i/ili kamenca u vodi. PLUVIO® trake u praksi traju i po 4 – 6 godina, što je više nego dovoljno za životni vek jagode.

Na osnovu dimenzija Vaše plantaže i podatka kako se vrši napajanje vodom daćemo Vam savet pri izboru koraka kapljča, izboru pumpe, prečnika razvodnog sistema, načina prihrane vodotopivim đubrivima itd. Postoji puno parametara o kojima treba voditi računa da bi sistem radio besprekorno i da bi distribucija vode i hrane bila ravnomerna od sadnje pa do životnog kraja plantaže. 15 godina iskustva i rešen veliki broj tehnički zahtevnih sistema navodnjavanja nas svakako kvalifikuje da možemo uspešno rešiti sistem navodnjavanja i na Vašoj plantaži.

trake za jagode