Zaštita od mraza - ARRICOVER

ZAŠTITA OD MRAZA

DA POZNI MRAZEVI VIŠE NE BUDU PROBLEM

Koliko puta Vam se desilo da ste problem poznih mrazeva pokušali da rešite raznim pokrivkama, a pokrivka je propuštala veliku količinu vode, tkanina se lepila za listove biljaka i uprkos Vašem zalaganju, kvalitet je izostao?

Da pozni mrazevi više ne bi bili problem, ATP Irrigation u svojoj ponudi ima specijalnu ARRICOVER pokrivku italijanskog proizvođača Arrigoni.


zastita od mraza

Slika 1. Arricover pokrivka – jagoda

Za razliku od standardnih pokrivki koje se mogu naći na tržištu, ova inovativna specijalna mreža napravljena od HDPE niti se ne lepi za biljku, ne propušta vodu, stimuliše prolaz svetlosti i time poboljšava mikroklimu pa biljke ispod nje imaju optimalne uslove za rast i razvoj. ARRICOVER omogućava dobro provetravanje pa biljkama obezbeđuje suvo stanište.

zaštita od mraza

Slika 2. Arricover pokrivka – zelena salata

ARRICOVER pokrivka je lagana što biljci osigurava da se normalno razvija, a istovremeno je otporna na habanje. Biljkama pruža zaštitu od insekata, ptica, sitnih životinja, jakih kiša, vetra i slabog grada.
ARRICOVER se može primeniti kako u gajenju voćarskih, tako i u gajenju povrtarskih i ratarskih kultura.

zaštita od mraza
zastita od mraza

                       Slika 3. Arricover – zelena salata                                                                                       Slika 4. Arricover – zaštita od insekata      

 
Ogled izveden u okolini Medveđe (Sl. 5) gde sneg u aprilu nije retkost , pokazao je da je temperatura ispod pokrivke bila 4o do 5oC viša od spoljne. Povoljni mikroklimatski uslovi ispod ARRIVOVER pokrivke omogućili su da plodovi biljaka stignu 11 dana ranije u odnosu na nepokriveni deo plantaže i da prinos bude 30% veći u odnosu na nepokriveni deo plantaže.


Slika 5. Arricover pokrivka štiti jagodu od izmrzavanja


Tehničke karakteristike ARRICOVER pokrivke:
• Velična okaca 4,9 x 1,5 x 5,1mm
• Težina 38g/m2
• Transparentan
• Širine od 2 do 24m
• Dužina rolne 200m

 

mode_edit