PRESSCONTROL evo

Elektronski uređaj za kontrolu i zastitu pumpe od promenljivih frenkfencija u radu

kontrola i zastita pumpe

- Varira broj obrtaja motora na pumpi u zavisnosti od vode koju će povući iz sistema kako bi se
  održao konstantan pritisak i protok.
- Omogućava regulaciju pritiska u sistemu i smanjuje pritisak u pumpi.
- Zaustavlja pumpu u slučaju nedostatka vode i sprečava njen rad na suvo.
- Opremljen je sa automatskim restartom u slučaju prestanka rada i protiv ometanja u radu.
- Čuva energiju.
- Može se instalirati na površinskim i potapajućim pumpama.
- Eliminiše potrebu za proširenjem rezervoara, nepovratnim ventilima, filterima i dodatnim delovima
- Ne zahteva održavanje

Kontrolna tabla

kontrola i zastita pumpe

kontrola i zastita pumpe

kontrola i zastita pumpe

Instalacija i pokretanje uređaja

Instalirajte uređaj direktno na pumpu ili između pumpe i prve slavine.

Povezati sve kablove, proveriti da li je pumpa pravilno nameštena, zatim otvoriti slavinu i uključiti u struju.

Upaliće se zeleno "Power on" svetlo na tabli i crveno "OFF" svetlo na prekidaču.

Crtice koje trepte će se pojaviti na svim ekranima dok uređaj ne završi početnu operaciju. Kada se uključi na ekranu će biti prikazan trenutni pritisak (struja 1,5A -sistemski pritisak 3,0 bar – smanjen pritisak 1,5 bar) dugme "current" na ekranu će treptati žuto svetlo A i P će se upaliti.

Vrednost pritiska u sistemu će se pojaviti na ekranu.

Podesiti struju i smanjiti njenu vrednost na motoru kao što piše na pločici motora.

Treba prilagoditi postrojenje željenoj operaciji, različite vrednosti pritiska mogu se fabrički podesiti. Pritisak od 3 bara može da se smanji na 1,5 bara. Vrednost ukupnog pritiska u sistemu mora biti manja od maksimalnog efektivnog pritiska koji generiše pumpa i kompatibilan sa mogućnostima pumpe.

Vrednost pritiska na uređaju mora biti viša od pritiska koji visina vodenog stuba stvara na sam uređaj. Nakon podešavanja vrednosti, pritisnuti ON dugme koji je prekidač za početak (svetli zelena lampica).

Kada je pumpa u radu, realna vrednost smanjene struje na motoru će se pojaviti na ekranu.

U slučaju iznenadnog nestanka struje, uređaj će se automatski uključiti kada dođe struja.


mode_edit