Preparati

Za sve dodatne informacije oko sastava i primene prepara možete nas kontaktirati na naše brojeve telefona 011/26-666-62 ili 011/266-18-57 ili nam pisati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

HIDROGEL

hidrogel

Hidrogel je beli kristal, različite granulacije (sličan šećeru). Inkorporira se u zemljište na dubinu od 5 do 15cm, u zavisnosti od kulture i namene, i u kontaktu sa vlagom 10 puta uvećava zapreminu. Ima 100 puta veću moć upijanja od čestice gline iste veličine. Hidrogel ostaje nerazložen u zemljištu četiri godine nakon primene. Biološki čist preparat, njegova pH vrednost iznosi 7,5 – 8 i pogodan je za kisela zemljišta. U zoni primene hidrogela odigrava se veoma burna mikrobiološka aktivnost.

Upija površinsku vlagu, kapilarnu vlagu i ne dozvoljava gubljenje vode iz zemljišta. U slučaju prisustva veće količine vode, hidrogel je propušta u dublje slojeve a biljci pruža onoliko koliko joj je potrebno. Zajedno sa vodom upija i hranljive materije (soli) koje su teško dostupni biljkama. Upotrebom hidrogela sprečava se ispiranje hranljivih soli iz zemljišta. Hidrogel je sredstvo koje sporo gubi vlagu, čak i onaj procenat vlage koji se izgubi uvek se nadoknađuje iz vazdušne vlage preko noći ili iz kapilarne vlage koja je uvek prisutna bez obzira kolika je suša.

Prilikom kontakta sa česticama gline, vrši njihovo želiranje (opkoljava čestice gline).

hidrogel

Namenjen je za sve biljne vrste i za sve tipove zemljišta, naročito je pogodan za aridna i semiaridna područja sa malo padavina (područja sa suvom klimom, visokim temperaturama gde su velika isparavanja a količina padavina mala).

Hidrogel je najveću primenu našao u poljoprivredi: za naklijavanje semena, zasnivanje novih voćnjaka, vinograda, zasada jagoda, malinjaka, prilikom proizvodnje rasada, kalemova. Veoma je koristan u rasadničarskoj proizvodnji u rasadnicima voća, povrća, agruma, cveća.. Izuzetno koristan prilikom pošumljavanja. Primenu je našao i u pejzažnoj arhitekturi između ostalog prilikom zasnivanja travnjaka. Hidrogel se sve češće koristi u proizvodnji lubenica, dinja, krastavaca, paprike, paradajza, tikvi, krompira, šećerne repe, soje, duvana i svuda gde nalazi ekonomsko opravdanje.

Primena hidrogela je u zavisnosti od kulture. Za detaljnije informacije o primeni Hidrogela pišite nam putem sajta, pozovite nas ili posetite.

NOVI MIKROBILOŠKI PREPARAT RM AGRO+ -BOMBA U BIOLOŠKOJ ZAŠTITI ZEMLJIŠTA I BILJAKA

Ovaj preparat sa razlogom je dobio epitet magičnog oružija u biološkoj zaštiti zemljišta i biljaka, jer je pokazao efikasnost u suzbijanju najopasnijih gljivičnih bolesti kao što su:

 Phytoftora,
 Rizocotonia,
 Fusarium,
 Vertycilum,
 Agrobacterium tumefacines,
 Ervinia i dr).

Zbog toga je svoju primenu našao na staništima gde preovladava monokultura,i naročito u jagodasto bobičastom voću na kome su ovi patogeni prozvođačima pravili ozbiljne probleme i štete,čineći na taj način njihovu proizvodnju manje profitabilnom.
Do sada su prozvođači mogli za rešavanje ovih problema da koriste preparat TRIFENDER WP,međutim mikrobiolozi i naučnici su razvili preparat sa mnogostrukim poboljšanim dejstvom a koji je finasijski duplo jeftiniji od pomenutog preparata Trifender WP.To je:

RM AGRO+

(Rhizo mic agro plus)

Na osnovu sprovedenih ogleda preparat RM AGRO + (Rhizo mic agro plus) u poređenju sa preparatima iz iste kategorije kao što su ( Preficur,Bactofil itd.) pokazao je neuporedivo bolje rezultate.

Šta je to što preparat RM AGRO+ izdvaja od ostalih mikrobioloških preparata?

To je TROKOMPONENTNI SASTAV-TROSTRUKO DELOVANJE sa jednim preparatom zamenjujete tri preparata sa sadržajima koji su znatno veći nego kod ostalih preparata na tržištu.Veliki uspeh je našao i u primeni kod organske prozvodnje.
Preparat je sačinjen od gljiva,algi i bakterija koje svaka zasebno i u kombinaciji zajedno čine da imamo produktivne biljke, koje su sposobne da sa lakoćom prebrode svaku nastalu stresnu situaciju i napad patogena.

Preparat sadrži:

  • Gljivu TRIHODERMA HARIZIANUM 5x107 CFU/g
  • 83% koncentrovane alge ASCOPHILUM NODOSUM
  • Korisne bakterije iz roda BACILLUS SPP (109 CFU/g): BACILLLUS SUBTILIS,BACILUS LICHENIFORMIS,BACILLUS PYMULIS,BACILLUS POLYMIXA I BACILLS MEGATERIUM.

TRIHODERMA HARIZIANUM

Uloga gljive je da nam samom početku stvori fizičku vezu sa korenom matične biljke, obloži ga,zatim kolonizira zemljište u okolini korena,i na taj način onemogući sve druge patogene da ugroze koren gajenih biljaka.Sama gljiva za svoj opstanak kao hranu koristi izlučevine korenovog sistema koje su pre tretmana sa Rm agro + bili hrana i stanište patogenim mikroorganizama.

Prednost gljive trihoderme je u stimulaciji rada korisnih mikroorganizama i u boljem usvajanju hranljivih materija.Gljiva deluje tako što oslobađa enzime koji denaturišu Citohinin i na taj način razbijaju ćelijski zid patogenih gljiva,a rupe koje tom prilikom nastaju postaju mesto ulaska za druge mikroorganizme koje ih unuištavaju.

ASCOPHILUM NODOSUM

Alge su uvrštene u ovaj preparat sa ciljem intezivnog povećanja imunog sistema biljaka,jer prozvodi biljne hormone rasta i razvića.Povećava prirodnu otpornost biljaka na nastale stresne situacije. Prednost algi je i u stimulaciji biljnih hormona auksina,citokinina i giberalina čija je osnovna funkcija stimulacija rasta korena i tačke izduživanja internodije.

BAKTERIJE BACILLUS SPP

Osnovne funkcije bakterija bacillius spp jeste da priozvode matabolite,peptide,lipopeptide i bakteriocide.Bakterije sa svojim širokim spektrom antagonističkih aktivnosti deluju protiv raznih biljnih patogenih bakterija,gljiva čak i nekih virusa.Opšte je poznato da sami izolati Bacillusa ispoljavjaju biokontrolni potencijal antibiozom izazivanjem sistemskog odgovora u samim biljkama.

Koje su to sve biljne vrste na kojima možemo primeniti preparat RM AGRO +?

Ono što ovaj preparat ističe svakako među drugim preparatima na tržištu, pored trokomponentnog dejstva, jeste i njegova široka primena, jer se bez ikakvih ograničenja može primeniti kod svih biljnih vrsta.Tako je svoju primenu našao u prozvodnji:

  • Voća (jagoda, borovnica, malina, kupina, kajsija, breskva, jabuka idt.)
  • Povrća (paradajiz, luk, paprika, kupus, šargarepa, krastavac, dinja, lubenica idt.)
  • Ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa)
  • Rasada i sadnica

Iz sopstvenog iskustva,stečenog iz sprovedenih ogleda u zasadima jagoda i borovnica gde smo preparat primenjivali, videli smo sve benefite koji preparat pruža u ovim zahtevnim proizvodnjama i postigli izvanredne rezultate u pogledu kvaliteta i izgleda samih plodova.

Kako se preparat sve može primeniti i u kojim količinama?

RM AGRO+ je preparat u obliku vodotopivih granula.U ponudu su dostupna pakovanja od 100 i 200 gr.Preparat se vrlo jednostavno priprema,potrebno ga je samo pre upotrebe rastvoriti u kantu sa vodom, promešati da se u kanti homogenizuje smeša i zatim je sipati u tank/cisternu.

Preporučena količuna vode za tretiranje je min. 300 l/ha.
RM AGRO+ može se primeniti na sledeće načine u zavisnosti za koju namenu njegovu primenu želimo:

Inkorporacija:

Preventivno 200 g/ha, Kod izraženih zaraza 250-300 g/ha.
Preporuka je da se sa preparatom iztretira cela površina 7-10 dana pre planiranog datuma setve ili sadnje i inkorporira u zemljište.

Navodnjavanjem :

U dozi 200-250 g/ha.
Preporučena doza se upotrebi preko dozatora za prihranu ili pojedinačnim zalivanjem.

Umakanje korena prilikom sadnje: 

U dozi 200-250 g/ha.U pripremljeni rastvor neposredno pre sadnje umaču se gole korenove žile. U rastvor je poželjno dodati preparat HIDROGEL radi boljeg prijanjanja na korenove žile i zadržavanja vlažnosti u zoni korenovog sistema

Prilikom sadnje voća:

U dozi 200-250 g/ha.U sadne rupe na korenov sistem dodaje se odmerena doza. Preporučuje se dodavanje preprata HIDROGEL radi boljeg prijanjanja na korenove žile i zadržavanja vlažnosti u zoni korenovog sistema i radi stimulacije razvoja korenovog sistema

Folijarna primena:

U dozi 200-250 g/ha, sa povećanom količinom vode. Kombinuje se dodavanjem prihrane, tretmanom protiv korova ili štetnika. Jedini problem je duža postojanost Tricoderme, ali ako se prilikom tretmana koristi veća količina vode, najveći deo preprata će ipak dospeti u zemljište.

Dezinfekcija supstrata: 

U koncentraciji 0,025 % rastvor za dezinfekciju (2,5-3 g/10 lit vode). Pripremljeni rastvor se izmeša sa supstratom 7-10 dana pre upotrebe supstrata.

BIOPLANT FLORA

Novo rusko organsko tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina sa dodatkom makro i mikro elemenata, proizvedeno po najsavremenijoj tehnologiji za folijarnu prihranu, tretmane semena, sadnica, rasada i tretmane žetvenih ostataka

Povećava klijavost semena
Poboljšava razvoj korenovog sistema
Ubrzava rast i razvoj biljke
Deluje antistresno na biljku u nepovoljnim agroekološkim uslovima (mraz, suša, grad…)
Neutrališe negativno dejstvo pesticida, kod redovne primene i u slučajevima nepravilne primene pesticida
Poboljšava kvalitet ploda (ukupan sastav suve materije, šećera, proteina, vitamina)
Značajno povećava prinose (preko 30%)
Smanjuje potrebu za primenom ostalih đubriva i pesticida
Poboljšava kvalitet zemljišta (smanjuje sadržaj teških metala i radionukleida)
Ubrzava razlaganje žetvenih ostataka

bioplant flora

Hranljive i bioaktivne supstance đubriva Bioplant flora, deluju direktno na lisnu površinu, aktiviraju sintezu i protok hraniva i bioaktivnih supstanci u listu i njihov prenos do ostalih delova biljke.

U tehnologiji proizvodnje đubriva Bioplant flora, visokotehnološkim postupkom vrši se usitnjavanje krupnih molekula hranljivih materija i bioaktivnih supstanci. Dobijene supstance sa karakterističnim veličinama molekula postaju mnogo aktivnije, tako da je utrošak đubriva Bioplant flora samo 1l po hektaru (1l na 250l, maksimalno na 300l vode).

bioplant flora

Lako dostupan oblik huminskih jedinjenja stimuliše rast i ojačava imunološki sistem biljke. Poboljšava protok hranljivih materija u biljkama, povećava aktivnost metaboličkih procesa, što pozitivno utiće na otpornost biljaka u nepovoljnim agroekološkim uslovima (mraz, suša, grad, plavljenje, nepovoljan uticaj primene pesticida).

Kompleks mikroelemenata uključenih u đubrivo, pospešuje aktivnost enzima oksidaze i tako podstiče proces disanja i fotosinteze.

Đubrivo Bioplant flora namenjeno je svim kulturama. Primenjuje se kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici) i u sistemu hidroponskog gajenja.

bioplant flora

Priprema radnog rastvora

Bioplant flora se razređuje sa vodom u koncentraciji do radnog rastvora u skladu sa preporukama o primeni. Koristi se kako u čistom obliku, tako i u kombinaciji sa drugim preparatima. Đubrivo je kompatibilno sa drugim pesticidima. Pri mešanju sa pesticidima (fungicidi, herbicidi, insekticidi...) prvo treba rastvoriti đubrivo Bioplant flora. U rezervoaru prskalice sipati vodu do 2/3 zapremine i uz mešanje dodati potrebnu količinu đubriva. Tretmani đubrivom Bioplant flora se mogu vršiti do sedam puta u sezoni. Zamrzavanje i odmrzavanje đubriva ne utiče na njegova svojstva.

Preuzmite uputstvo za primenu u pdf formatu

bioplant

Sastav:
Ekstrakt humusa 23%
Huminske kiseline 8%
Ukupan Azot (N) 1%
Kalijum ( K2O) 1,5%
Sadržaj suve materije 2,43%

U sastav đubriva Bioplant flora ulaze fulvo kiseline, aminokiseline, prirodni fitohormoni (regulatori rasta) i makro i mikro elementi (P, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, В, Мо, Mg, Ca, S, I, Se, Si) u helatnom obliku (lako usvojivom za biljke). PH 7,0-9,9

bioplant

Reference:
Ruska Akademija Nauka, Ruska Akademija Poljoprivrednih Nauka, Ukrajinska Akademija Agrarnih Nauka, Akademija Nauka Abhazije, Ufimski naučni centar, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Državni tehnološki univerzitet, Institut za zemljište i agrohemiju Minsk-Belorusija, kao i mnogi drugi.

Za đubrivo Bioplant flora se može reći da je univerzalni –zaštitno – energetski kompleks, koji omogućava da biljka iznese sav svoj genetski potencijal u svim uslovima gajenja.

bioplant
bioplant flora
bioplant flora
bioplant flora
bioplant flora
bioplant flora
bioplant flora
mode_edit