Poluprofi plastenici

POLUPROFI PLASTENICI

Čelična konstrukcija
Širina 5m, visina 3.25m

Konstrukcija ima lukove od cevi prečnika 25mm rasporedjene na 1.5m koje su po vrhu povezane kutijastom cevi što značajno ojačava konstrukciju. Na početku i kraju konstrukcije nalaze se kosnici koji daju potrebnu krutost. Konstrukcija nema stubove kroz sredinu.

Sa čela konstrukcija ima metalni stub sa kosnikom i dvokrilna "leptir" vrata. Tehnološka novina je da leptir vrata imaju luftere na vrhu. Prilikom provetravanja sa čela nema mrtvih uglova tako da se čitavo čelo provetrava. Lufteri na vrhu obezbeđuju provetravanje plastenika i izbacivanje viška vlage bez pothlađivanja biljaka koje su sa čeonih strana. Konstrukcija je plastificirana u specijalnu belu boju za spoljnu upotrebu.Sistem zabravljivanja vrata sprečava njihovo nekontrolisano otvaranje.

Pokrivna folija je GINEGAR izraelske proizvodnje sa trogodišnjom fabričkom garancijom. Folija ima termo-difuziono i nekapajuće svojstvo. Njeni krajevi su zavareni i provučen je kanap za zatezanje. Folija na vratima je zavarena.

Po želji investitora folija može biti dupla (folija na naduvavanje), gde uz pomoć kompresora koji se ugrađuje unutar plastenika uduvava vazduh iz plastenika u prostor između folija i na taj način pravi sjajnu toplotnu izolaciju, odličan termoefekat i dobru zategnutost folija. Za rad kompresora potrebno je obezbediti električnu energiju napona 220V. Tajmer reguliše uključivanje i isključivanje kompresora.

Spoljašnja folija UVA CLEAR je debljine 0.18mm, a unutrašnja AD IR AV debljine 0.15mm (kad je plastenik sa folijom na naduvavanje). Značajno je to što unutrašnja folija ima i antivirusno svojstvo koje sprečava pojavu botritisa (Botrytis sp.) i na taj način olakšava proizvodnju.

NAPOMENA: Orijentacija plastenika mora biti u smeru najjačeg vetra. Ako je vetar promenljivog pravca ili u slučaju da se plastenik mora postaviti tako da najjači vetar duva bočno onda investitor to mora posebno da naglasi da bi se postavila dodatna ojačanja. Ta dodatna ojačanja poskupljuju ukupnu konstrukciju za otprilike 7%.

GARANCIJE:
- 3 godine na foliju
- 5 godina na plastificiranu konstrukciju, a 2 godine na kvalitet plastificirane površine (izuzev mesta vara i mehaničkih oštećenja)
- 10 godina na pocinkovanu konstrukciju, a na kvalitet cinkovanja 7 godina.

USLOVI POD KOJIMA VAŽE GARANCIJE:
1. Plastenik i dopunska oprema montirani od strane montera ATP IRRIGATION.
2. Garancija važi za brzine vetra do 70km/h i za dozvoljen sadržaj pesticida.
3. Redovno kontrolisati foliju i po potrebi je dotezati zatezanjem kanapa i/ili dodatnim nabacivanjem zemlje sa strane. Dotezanje folije radi se kada je temperatura 10-150C. Ne sme se preterati sa zatezanjem da na niskim temperaturama folija ne bi pukla. Pucanje folije od prednapregnutosti se ne priznaje kao greška proizvodjača.
4. Vrata na plasteniku i lufteri moraju biti zatvoreni kada duva vetar. Sa donje strane vrata održavati nivelaciju zemljišta tako da vetar ne može da"naduva" plastenik.
5. Ako se u eksploataciji folija sa čeonih strana pocepa do zemlje na mestu gde je zavarena i gde je ubačen kanap to se ne prihvata kao greška isporučioca opreme jer je to indikacija da vrata nisu bila zatvorena kada je duvao vetar.
6. Sa konstrukcije plastenika obavezno uklanjati sneg i odbacivati sa strane od folije minimum 1m.

plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plasteniciČelična konstrukcija
Širina 5.6m, visina 3.5m

Konstrukcija ima lukove od cevi prečnika 25mm rasporedjene na 1.5m koji su bočno i po vrhu povezani sa tri horizontalne cevi što značajno ojačava konstrukciju. Na 50cm od folije bočna visina 2,2m.

Sa čela konstrukcija ima dva metalna stuba i trokrilna vrata. Iznad vrata se nalazi lučni lufter koji rotira oko horizontalne ose. To obezbeđuje otvaranje cele čeone površine i odlično provetravanje plastenika u letnjem periodu, a u zimskom periodu otvaranjem samo luftera izbacivanje viška vlage bez pothlađivanja biljaka koje su sa čeonih strana. Konstrukcija je plastificirana u specijalnu belu boju za spoljnu upotrebu.Sistem zabravljivanja vrata sprečava njihovo nekontrolisano otvaranje.

Pokrivna folija je GINEGAR izraelske proizvodnje sa trogodišnjom fabričkom garancijom. Folija ima termo-difuziono i nekapajuće svojstvo. Njeni krajevi su zavareni i provučen je kanap za zatezanje. Folija na vratima je zavarena.

Po želji investitora folija može biti dupla (folija na naduvavanje), gde uz pomoć kompresora koji se ugrađuje unutar plastenika uduvava vazduh iz plastenika u prostor između folija i na taj način pravi sjajnu toplotnu izolaciju, odličan termoefekat i dobru zategnutost folija. Za rad kompresora potrebno je obezbediti električnu energiju napona 220V. Tajmer reguliše uključivanje i isključivanje kompresora.

Spoljašnja folija UVA CLEAR je debljine 0.18mm, a unutrašnja AD IR AV debljine 0.15mm (kad je plastenik sa folijom na naduvavanje). Značajno je to što unutrašnja folija ima i antivirusno svojstvo koje sprečava pojavu botritisa (Botrytis sp.) i na taj način olakšava proizvodnju.

NAPOMENA:
Orijentacija plastenika mora biti u smeru najjačeg vetra. Ako je vetar promenljivog pravca ili u slučaju da se plastenik mora postaviti tako da najjači vetar duva bočno onda investitor to mora posebno da naglasi da bi se postavila dodatna ojačanja. Ta dodatna ojačanja poskupljuju ukupnu konstrukciju za otprilike 7%.

GARANCIJE:
- 3 godine na foliju
- 5 godina na plastificiranu konstrukciju, a 2 godine na kvalitet plastificirane površine (izuzev mesta vara i mehaničkih oštećenja)
- 10 godina na pocinkovanu konstrukciju, a na kvalitet cinkovanja 7 godina.

USLOVI POD KOJIMA VAŽE GARANCIJE:
1. Plastenik i dopunska oprema montirani od strane montera ATP IRRIGATION.
2. Garancija važi za brzine vetra do 70km/h i za dozvoljen sadržaj pesticida.
3. Redovno kontrolisati foliju i po potrebi je dotezati zatezanjem kanapa i/ili dodatnim nabacivanjem zemlje sa strane. Dotezanje folije radi se kada je temperatura 10-150C. Ne sme se preterati sa zatezanjem da na niskim temperaturama folija ne bi pukla. Pucanje folije od prednapregnutosti se ne priznaje kao greška proizvodjača.
4. Vrata na plasteniku i lufteri moraju biti zatvoreni kada duva vetar. Sa donje strane vrata održavati nivelaciju zemljišta tako da vetar ne može da"naduva" plastenik.
5. Ako se u eksploataciji folija sa čeonih strana pocepa do zemlje na mestu gde je zavarena i gde je ubačen kanap to se ne prihvata kao greška isporučioca opreme jer je to indikacija da vrata nisu bila zatvorena kada je duvao vetar.
6. Sa konstrukcije plastenika obavezno uklanjati sneg i odbacivati sa strane od folije minimum 1m.

plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

Čelična konstrukcija
Širina 7.4m, visina 3.8m

Konstrukcija plastenika se izvodi metalnim rešetkastim lukovima. Spoljašnja cev je prečnika 25mm, unutrašnji element je cev prečnika 16mm i između njih je rešetka od čelične žice u gornjoj zoni debljine 8mm i u donjoj zoni debljine 6mm. Visina rešetke u temenu je 20cm. Krutost luka je takva da se pri opterećenju u temenu od 200kg luk ne uvija i ovo je na tržištu svakako najjača konstrukcija u svojoj klasi.

Lukove su cevi prečnika 25mm, rasporedjene na 1,5m koji su bočno I po vrhu povezani sa tri horizontalne cevi što značajno ojačava konstrukciju Na početku i kraju konstrukcije nalaze se kosnici koji daju potrebnu krutost. Prečnik cevi kosnika je 25mm.

Lukovi iz zemlje kreću vertikalno. Našim rešenjem obezbeđeno je da na 50cm od ivice foije plastenik ima potrebnu visinu od 220cm. Konstrukcija nema stubove kroz sredinu. Kompletna konstrukcija je plastificirana ili pocinkovana. Konstrukcija se postavlja na čelične stope koje se pre montaže, na licu mesta, ukopavaju oko 40cm u dubinu.

Čelo konstrukcije u osnovi ima četvorokrilna vrata i lučna vrata u svodu. Važno je naglasiti da su spoljne ivice, prvih i četvrtih vrata, lučne i da prate konturu luka. Na taj način obezbeđeno je otvaranje cele čeone površine, odnosno, obezbeđeno je dobro provetravanje.

Pokrivna folija je GINEGAR izraelske proizvodnje sa trogodišnjom fabričkom garancijom. Folija ima termo-difuziono i nekapajuće svojstvo. Njeni krajevi su zavareni i provučen je kanap za zatezanje. Folija na vratima je zavarena.

Po želji investitora folija može biti dupla (folija na naduvavanje), gde uz pomoć kompresora koji se ugrađuje unutar plastenika uduvava vazduh iz plastenika u prostor između folija i na taj način pravi sjajnu toplotnu izolaciju, odličan termoefekat i dobru zategnutost folija. Za rad kompresora potrebno je obezbediti električnu energiju napona 220V. Tajmer reguliše uključivanje i isključivanje kompresora.

Spoljašnja folija UVA CLEAR je debljine 0.18mm, a unutrašnja AD IR AV debljine 0.15mm (kad je plastenik sa folijom na naduvavanje). Značajno je to što unutrašnja folija ima i antivirusno svojstvo koje sprečava pojavu botritisa (Botrytis sp.) i na taj način olakšava proizvodnju.

NAPOMENA:
Orijentacija plastenika mora biti u smeru najjačeg vetra. Ako je vetar promenljivog pravca ili u slučaju da se plastenik mora postaviti tako da najjači vetar duva bočno onda investitor to mora posebno da naglasi da bi se postavila dodatna ojačanja. Ta dodatna ojačanja poskupljuju ukupnu konstrukciju za otprilike 7%.

GARANCIJE:
- 3 godine na foliju
- 5 godina na plastificiranu konstrukciju, a 2 godine na kvalitet plastificirane površine (izuzev mesta vara i mehaničkih oštećenja)
- 10 godina na pocinkovanu konstrukciju, a na kvalitet cinkovanja 7 godina.

USLOVI POD KOJIMA VAŽE GARANCIJE:
1. Plastenik i dopunska oprema montirani od strane montera ATP IRRIGATION.
2. Garancija važi za brzine vetra do 70km/h i za dozvoljen sadržaj pesticida.
3. Redovno kontrolisati foliju i po potrebi je dotezati zatezanjem kanapa i/ili dodatnim nabacivanjem zemlje sa strane. Dotezanje folije radi se kada je temperatura 10-150C. Ne sme se preterati sa zatezanjem da na niskim temperaturama folija ne bi pukla. Pucanje folije od prednapregnutosti se ne priznaje kao greška proizvodjača.
4. Vrata na plasteniku i lufteri moraju biti zatvoreni kada duva vetar. Sa donje strane vrata održavati nivelaciju zemljišta tako da vetar ne može da"naduva" plastenik.
5. Ako se u eksploataciji folija sa čeonih strana pocepa do zemlje na mestu gde je zavarena i gde je ubačen kanap to se ne prihvata kao greška isporučioca opreme jer je to indikacija da vrata nisu bila zatvorena kada je duvao vetar.
6. Sa konstrukcije plastenika obavezno uklanjati sneg i odbacivati sa strane od folije minimum 1m.

poluprofi plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici

plastenici

Čelična konstrukcija
Širina 7.9m, visina 4.7m

Konstrukcija plastenika se izvodi metalnim rešetkastim lukovima. Spoljašnja cev je prečnika 28mm, unutrašnji element je cev prečnika 18mm i između njih je rešetka od čelične žice u gornjoj zoni debljine 8mm i u donjoj zoni debljine 6mm. Visina rešetke u temenu je 20cm. Krutost luka je takva da se pri opterećenju u temenu od 200kg luk ne uvija i ovo je na tržištu svakako najjača konstrukcija u svojoj klasi.

Lukove su cevi prečnika 25mm, rasporedjene na 1,5m koji su bočno I po vrhu povezani sa pet horizontalnih cevi što značajno ojačava konstrukciju Na početku i kraju konstrukcije nalaze se kosnici koji daju potrebnu krutost. Prečnik cevi kosnika je 25mm.

Lukovi iz zemlje kreću vertikalno. Našim rešenjem obezbeđeno je da na 50cm od ivice foije plastenik ima potrebnu visinu od 220cm. Konstrukcija nema stubove kroz sredinu. Kompletna čelična konstrukcija može biti plastificirana ili pocinkovana. Konstrukcija se postavlja na čelične stope koje se pre montaže, na licu mesta, ukopavaju oko 50cm u dubinu. Čeone stope je neophodno betonirati.

Čelo konstrukcije u osnovi ima četvorokrilna vrata i lučna vrata u svodu. Važno je naglasiti da su spoljne ivice, prvih i četvrtih vrata, lučne i da prate konturu luka. Na taj način obezbeđeno je otvaranje cele čeone površine, odnosno, obezbeđeno je odlično provetravanje bez bočnog otvaranja za konstrukcije dužine do 42m.

Da bi se obezbedio termo efekat na 75cm od jednog i drugog čela konstrukcije postavlja se još po jedno čelo koje služi kao vazdušna barijera (vetrolov). Unutrašnje čelo umesto vrata ima zavese u osnovi i u svodu, tako da se sa vratima konstrukcije može praviti željena kombinacija provetravanja.

Pokrivna folija je GINEGAR izraelske proizvodnje sa trogodišnjom fabričkom garancijom. Folija ima termo-difuziono i nekapajuće svojstvo. Njeni krajevi su zavareni i provučen je kanap za zatezanje. Folija na vratima je zavarena.

Po želji investitora folija može biti dupla (folija na naduvavanje), gde uz pomoć kompresora koji se ugrađuje unutar plastenika uduvava vazduh iz plastenika u prostor između folija i na taj način pravi sjajnu toplotnu izolaciju, odličan termoefekat i dobru zategnutost folija. Za rad kompresora potrebno je obezbediti električnu energiju napona 220V. Tajmer reguliše uključivanje i isključivanje kompresora.

Spoljašnja folija UVA CLEAR je debljine 0.18mm, a unutrašnja AD IR AV debljine 0.15mm (kad je plastenik sa folijom na naduvavanje). Značajno je to što unutrašnja folija ima i antivirusno svojstvo koje sprečava pojavu botritisa (Botrytis sp.) i na taj način olakšava proizvodnju.

NAPOMENA:
Orijentacija plastenika mora biti u smeru najjačeg vetra. Ako je vetar promenljivog pravca ili u slučaju da se plastenik mora postaviti tako da najjači vetar duva bočno onda investitor to mora posebno da naglasi da bi se postavila dodatna ojačanja. Ta dodatna ojačanja poskupljuju ukupnu konstrukciju za otprilike 7%.

GARANCIJE:
- 3 godine na foliju
- 5 godina na plastificiranu konstrukciju, a 2 godine na kvalitet plastificirane površine (izuzev mesta vara i mehaničkih oštećenja)
- 10 godina na pocinkovanu konstrukciju, a na kvalitet cinkovanja 7 godina.

USLOVI POD KOJIMA VAŽE GARANCIJE:
1. Plastenik i dopunska oprema montirani od strane montera ATP IRRIGATION.
2. Garancija važi za brzine vetra do 70km/h i za dozvoljen sadržaj pesticida.
3. Redovno kontrolisati foliju i po potrebi je dotezati zatezanjem kanapa i/ili dodatnim nabacivanjem zemlje sa strane. Dotezanje folije radi se kada je temperatura 10-150C. Ne sme se preterati sa zatezanjem da na niskim temperaturama folija ne bi pukla. Pucanje folije od prednapregnutosti se ne priznaje kao greška proizvodjača.
4. Vrata na plasteniku i lufteri moraju biti zatvoreni kada duva vetar. Sa donje strane vrata održavati nivelaciju zemljišta tako da vetar ne može da"naduva" plastenik.
5. Ako se u eksploataciji folija sa čeonih strana pocepa do zemlje na mestu gde je zavarena i gde je ubačen kanap to se ne prihvata kao greška isporučioca opreme jer je to indikacija da vrata nisu bila zatvorena kada je duvao vetar.
6. Sa konstrukcije plastenika obavezno uklanjati sneg i odbacivati sa strane od folije minimum 1m.

poluprofi plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

plastenici    plastenici

mode_edit