Čvrsta creva

Čvrsta creva sa kapljačima za ravne terene

Kapajući sistem čvrstih creva sa kapljačima za dugoročne sisteme navodnjavanja

ATP čvrsta creva su cilindrična creva izrađena od polietilena odličnog kvaliteta, sa kapljačima, ugrađenim na već predodređenim razmacima, koji raspršuju vodu u jasnim mlazevima.

Običan kapljač,3 rupe
Dupli kapljač, 6 rupa
Simetričan kapljač sa vazdušnim prostorima (kratki)
Simetričan kapljač sa vazdušnim prostorima (dugački)

ATP čvrsta creva predstavljaju rezultat višegodišnjeg iskustva i testiranja na otvorenom.

navodnjavanje

Kapljači mogu biti dužine 3 i 7 cm.

Creva se sastoje od rupa velikih preseka koja, zahvaljujući jakim mlazevima vode, smanjuju rizik od začepljenja, zagušenja i taloženja u vazdušnim prostorima kapljača, od strane đubriva i drugih materija. Kapljač je simetričan, patentiran i dizajniran na taj način da stane u crevo a da spreči njegovo ispadanje i lomljenje. Ove posebne karakteristike čine ATP čvrsta creva otpornim na trenje, drobljenje I mehanički stress izazvan prilikom ugradnje. Gubici pritiska su umanjeni zahvaljujući tome što su pregrade kapljača glatke i tanke; štaviše kapljač je veoma lako očistiti što ga čini pogodnim za dugotrajnu upotrebu.

Čvrsta creva su dostupna u dve varijante: sa debljinom zida od 16 mm I 20 mm. Raspored kapljača je moguć od 15, 20, 30, 40 pa do 150 cm. Kapaciteta od 2l/h, 4l/h pa do 8l/h.

Za oba prečnika creva I bilo koji raspored kapljača moguće je birati između dve verzije sa: - Običnim kapljačem (3 rupe) - Duplim kapljačem (6 rupa)

Dupli kapljač, sa 6 rupa, omogućava navodnjavanje većih površina I smanjuje ceđenje, pogotovu na peskovitim zemljištima.

cvrsta creva    cvrsta creva


Čvrsta creva sa kapljačima za terene u nagibu


"PC-Kapljač ATP" je sistem za navodnjavanje koji se sastoji od cevi izrađene od polietilena vrlo dobrog kvaliteta sa ugrađenim samokompenzujućim kapljačima (za terene u nagibu) na već predodređenim razmacima.

"PC-Kapljač ATP" je samkompenzujući i pouzdan zahvaljujući svojoj čvrstini. Pritisak vode u kapljačima je stalan zahvaljujući dinamičkoj promeni u lavinrintu koji je ugrađen u njih a samim tim i u cev.

kapljac navodnjavanje

Inovativni kapljač regulacijom mlazeva vode dopušta ograničavanje protka. Njegova specifična struktura umanjuje rizik od začepljenja, nastalog od naslaga, koja bi mogla prekinuti protok vode. Kompenzujući sistem uvek održava preseke kanala u lavirintu na 1,0 mm (što predstavlja oko 50 puta više nego kod drugih kapljača na tržištu).

Na dalje, prednosti "PC-Kapljač ATP" su u činjenici da je prvi deo lavirinta u kapljaču veoma kratak i ne zahteva visok startni pritisak da bi funkcionisao. To smanjuje troškove poslovanja na taj način jer ne zahteva dodatne uređaje koji bi povećavali pritisak ili količinu vode (dodatne pumpe i sl.).

kap po kap navodnjavanje

"PC-Kapljač ATP" čvrsta creva (za terene u nagibu) su dostupna u dve varijante: prečnika 16 i 20 mm. Razmak između rupa može da varira između 15 i 150 cm sa kapaitetima od 1.6, 2 i 4l/h (litra po času).

Za svaki od modela, što se tiče rasporeda između rupa, postoji:
PC-Kapljač običan (PC-DRIP NORMAL) sa tri rupe
PC-Kapljač dupli (PC-DRIP DOUBLE) sa šest rupa.

PC-DRIP DOUBLE (dupli kompenzujući kapljač) sa šest rupa omogućava navodnjavanje većih površina i smanjuje oceđivanje posebno na peskovitim zemljištima.

Prednosti:
- Protok vode je ujednačen i na terenima u nagibu;
- Primetan je porast proizvodnje u količini i kvantitetu zbog tačno proračunate potrošnje vode prema
  potrebama biljaka;
- Smanjena je upotreba veštačkih đubriva čiji se procenat može precizno obračunati prema kapacitetu
  kapljača i prema dužini kapajućeg creva;
- Maksimalna pouzdanost primenom u subirigaciji i na sistemima za navodnjavanje na otvorenom;
- Visoka sigurnost u sprečavanju taloženja i zapušavanja, zahvaljujući inovativnom kapljaču;

kap po kap navodnjavanje

Primena:
- Kod dugotrajnih sistema za navodnjavanje;
- Kod sistema za navodnjavanje na otvorenom kao i u staklenicima, plastenicima,...;
- Za proizvodnju voćarskih i povrtarskih kultura;
- Za uzgoj cveća i baštovanstvo;
- Navodnjavanje terena u nagibu;
- Za fertirigaciju;
- Za sisteme za subirigaciju;

Creva prečnika 16cm dostupna su u dužini kotura od 400m, dok su creva prečnika 20cm dostupna u dužini kotura od 300m.


Čvrsta creva se koriste i za subirigaciju.