Kišne kape

Kišne kape su najefikasnije rešenje za smanjenje pucanja plodova. Predstavljaju pokrovne konstrukcije koje se sastoje od stubova, žice i plastične folije.

Stabla se pokrivaju samo sa gornje strane dok bočne strane ostaju nepokrivene u cilju omogućavanja slobodne cirkulacije vazduha. Na taj način se prevazilaze probemi kao što su:

- isuviše visoka temperatura ispod pokrivača
- pojava ožegotina
- povećana vlažnost vazduha, čime se povećava i rizik od pojave gljivičnih oboljenja.

Danas se zaštita od pucanja plodova kombinuje sa zaštitom od grada.

otkup borovnica
otkup borovnica
otkup borovnica
otkup borovnica