Mašine za izradu bankova

U ponudi ATP IRRIGATION ima i uslugu izrade bankova za dvored i jednored sa postavljanjem PLUVIO® traka kap po kap povezivanje kompletnog sistema za navodnjavanje, eventualno i sadnju za površine iznad 1ha.

Prednost u redosledu izrade bankova imaju kupci koji su kupili sadnice i kompletnu opremu u ATP-u i oni imaju i najniže cene usluge. Cena usluge se formira u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od površine/količine i udaljenosti lokacije, da li se dolazi samo za jednog ili više kupaca u okruženju, itd. Kada su u pitanju naši kupci sadnica nije nam motiv da zarađujemo na izradi bankova već da pokrijemo troškove transporta i dnevnice majstora.

masina za izradu bankovamasina za izradu bankova