Sadnice

Duke

Nastala je ukrštanjem sorti: Ivanhoe x Earlyblue. Vodeća sorta visokožbunaste borovnice, ranog vremena zrenja.

Žbun je umereno bujan, uspravnog porasta sa granama koje se pod teretom velikog roda povijaju ka zemlji. Cveta kasno pa je dosta otporna prema poznim mrazevima. Vrlo je rodna sorta. Prosečan prinos po žbunu je oko 6 kg. Bobice su srednje krupne, vrlo atraktivne, svetloplave boje i čvrste. Veoma je prijatnog, slatkonakiselog ukusa i prijatne arome. Odlično podnosi transport i dugo može da se očuva u svežem stanju.

duke borovnica

duke borovnica    duke borovnica

duke borovnica    duke borovnica

duke borovnica


Huron

Vaccinium corymbosum - Huron

huron borovnica

Huron je nova sorta visokožbunaste borovnice nastala u oviru oplemenjivačkog programa na državnom univerzitetu u Mičigenu 2009.god. U svoje poreklo uključuje V. darrowii (12.5%) i V angustifolium (3.15%).

Visoko produktivna sorta, ranog vremena zrenja, ali nešto kasnijeg od sorte Duke. Žbun je bujan i uspravan sa brojnim, umereno razgranatim izdancima. Plodovi imaju odličnu izloženost na žbunu (pristupačni su za branje). Preporučuje se za gajenje u hladnijim područjima u kojima je ova visokožbunasta borovnica pokazala dobre rezultate.

Plod je srednje krupnoće, sa malim i suvim ožiljkom od berbe, umereno-plave boje, izuzetnog ukusa i čvrstoće. Plodovi su uniformne veličine i grupisani u grozdove. Ukus ploda je naročito prijatan u vreme pune zrelosti. Treba imati na umu da plodovi sorte Huron veoma sporo grade šećere i ako se uberu prerano mogu imati kiseo ili opor ukus. Plodovi u grozdu su prilično zbijeni pa je poželjno biti pažljiviji pri branju. Plodovi se odlikuju dobrom transportabilnošću i skladišnom sposobnošću (dugo ostaju sveži). Preporučuje se pre svega za svežu potrošnju zbog izuzetne čvrstoće, veoma prijatnog ukusa I sveukupnog visokog kvaliteta plodova.

huron borovnica


Neka istraživanja sprovedena u Mičigenu pokazala su da je, među sortama ranog i srednjeg vremena zrenja, sorta Huron jedna od najprinosnijih i najukusnijih sorti. Prosečan datum prve berbe bio je 5 dana pre sorte Draper, odnosno 6 dana posle sorte Duke. Plodovi sorte Huron bili su malo mekši i manji od sorte Draper, ali mnogo čvršći i krupniji u poređenju sa plodovima sorti Duke i Bluecroop. Boja ploda sorte Huron podseća na Duke, ali je malo tamnija u odnosu na boju ploda sorti Draper i Blucrop. Plodovi se jako dobro skladište, kao kod sorte Draper (6 nedelja na t 5°C), što je u proseku za tri nedelje duže u odnosu na sorte Duke i Blucrop. U pogledu kvaliteta ploda zabeleženo je da sorta Huron ima drugi po redu najveći sadržaj rastvorljive suve materije pored sorte Draper i drugi najmanji sadržaj ukupnih kiselina pored sorte Duke. Tehološki gledano sorta Huron je lakša za uzgoj od sorte Duke.

Sorta Huron je izrazito otporna prema niskim zimskim temperaturama (podnosi temperature od -20° C). Izuzetno kasno cveta pa pokazuje i veliku otpornost prema poznim prolećnim I jesenjim mrazevima među sortama ranog do srednje ranog vremena zrenja.

Huron je delimično samooplodna sorta pa zahteva polinaciju od strane drugih sorti visokožbunastih borovnica radi ostvarivanja optimalnih prinosa i postizanja optimalne krupnoce ploda.

huron borovnica    huron borovnica