Novi podsticaji Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede je izglasalo budžet za ovogodišnje podsticaje u poljoprivredi za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja. 

Maksimalni iznos podsticaja po koriniku podsticaja iznosi 5.000.000 dinara. Od toga je:

  1. za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja - 3.500.000 dinara
  2. za nabavku naslona, odnosno kolja - 1.000.000 dinara
  3. za pripremu zemlišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavjenim sadnicama u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade na bankovima - 400.000 dinara
  4. za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta - 100.000 dinara

 

Više možete pogledati na: Subvencije za podizanje višegodišnjeg zasada voća, vinove loze i hmelja