Subvencionisani krediti za poljoprivredu

Credit agricole banka Srbija potpisala je ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, za kredite sa subvencionisanim kamatama za poljoprivrednike.


Maksimalan iznos kredita je pet miliona dinara za individualne proizvođače, preduzetnike i pravna lica, odnosno 15 miliona za zadruge. Krediti, namenjeni razvoju stočarstva, odobravaju se uz godišnju kamatnu stopu od četiri odsto godišnje, dok se krediti za razvoj ostalih poljoprivrednih delatnosti, kao i ulaganja u mehanizaciju i opremu odobravaju uz godišnju kamatnu stopu od šest odsto godišnje. Svi krediti odobravaju se u dinarima, bez valutne klauzule, na rok do tri godine sa grejs periodom do godinu dana.


(Tanjug)